Impact van ons werk

Constru Casa heeft een merkbare invloed gemaakt op de levens van de gezinnen en de gemeenschappen waar we gebouwd hebben. Als een gezin een nieuwe woning krijgt, kan dit een volledig nieuwe start betekenen. Het is een nieuwe ruimte voor hun gezin om te groeien met nieuwe kansen. Natalia Bermudez heeft in 2017 een studie uitgevoerd en daarover een impactverslag opgesteld. Tijdens de studie heeft zij onderzocht wat de invloed van de nieuwe woning en het begeleidingsprogramma van Constru Casa is op de deelnemende gezinnen en gemeenschappen. Ze komt tot de conclusie dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden voor veel Guatemalteekse gezinnen via de geïntegreerde aanpak van Constru Casa om de levens te verbeteren van de personen die steun nodig hebben.

Welzijn

Constru Casa is zeer doeltreffend in het verbeteren van de levenskwaliteit van Guatemalteekse gezinnen die in extreme armoede leven.

Economische omstandigheden

De gezinnen hebben meer inkomen en betere levensomstandigheden. De gezinnen zijn nu stabieler economisch gezien.

Gezondheidsomstandigheden

Het lichamelijke en geestelijke welzijn van de gezinnen is verbeterd. Daarnaast zijn ze beter in staat hun persoonlijke en familiedoelen na te streven.

Scholing en menselijk kapitaal

In de gemeenschappen waar Constru Casa geïntegreerde initiatieven heeft ingevoerd, zijn de scholingsniveaus en het menselijk kapitaal hoger dan in de gebieden waar de organisatie alleen woningen heeft aangeboden.

Gemeenschapsontwikkeling

Op de plaatsen waar geïntegreerde oplossingen zijn aangeboden, bereiken de gezinnen meer sociale interactie met de partnerorganisaties en de buren.

Vervolgplan

Vierentachtig procent van de gezinnen betalen de woning op tijd. Er zijn hogere betalingsverhoudingen geobserveerd in de gemeenschappen met een sterke gemeenschapsband. Zesenzeventig procent van de gezinnen houden hun bezit netjes en geordend. Doorlopende training door professionelen die workshops aanbieden op het gebied van hygiëne en gezondheidsthema´s monden uit in een hoog impact op het onderhoud van het huishouden en de hygiënegewoonten.