Transparantieverklaring

Voor de werkzaamheden van Constru Casa in Guatemala zijn we voor het grootste deel afhankelijk van de donaties van nationale en internationale partners.

De donaties die de vereniging Constru Casa krijgt van vrijwilligers, bedrijven, bezoekers, organisaties, verenigingen en anderen gaan direct naar een specifiek project, of het nu huizen zijn of gemeenschappelijke gebouwen.

Andere inkomsten die de kosten van Constru Casa dekken zijn de bedrages van de families zelf; elke begunstigde familie betaalt een percentage van de bouwkosten van hun huis, middels een maandelijks bedrag voor de duur van maximaal 4 jaar, waarbij de hoogte van deze bijdrage gerelateerd is aan hun economische status.

Constru Casa bestaat uit een Raad van Bestuur in Guatemala en 2 zusterorganisaties, één in de Verenigde Staten van Amerika (vrienden van Constru Casa) en één in Nederland (Stichting Constru Casa) die samen de primaire bron van de donaties zijn.

Hieronder kunt u de jaarverslagen van Stichting Constru Casa (Nederland) downloaden. Het jaarverslag is door het bestuur van deze stichting opgesteld en bevat een sociaal jaarverslag en een financieel jaarverslag (de jaarrekening).

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

 

Verdeling bouwprojecten

63% Huizen

Deze fondsen gaan geheel naar de bouw van de huizen, inclusief de materiaal- en arbeidskosten voor de bouw,
alsmede de toezicht-/begeleidings-/administratiekosten en de transportkosten.

11% Gemeenschappelijke gebouwen

 Naast het ondersteunen van de individuele families, welke door partnerorganisatie worden aangewezen, helpt Constru
Casa ook bij gemeenschapsontwikkeling door het bouwen van gemeenschappelijke gebouwen. Dit betreft o.a. publieke
scholen, gezondheidscentra, weeshuizen, dagcentra, bakkerijen, scholen voor speciaal onderwijs, individuele
schoolklassen, bibliotheken.

8% Sociale hulpprogramma’s

Vanwege de holistische focus van Constru Casa op de bouwontwikkeling benadrukken en werken wij ook aan
ondersteuningsprogramma’s met betrekking tot onderwijs en gezondheid. Deze programma’s doen wij samen met
onze sociale organisaties en omvatten programa’s voor verbetering c.q. gebruik van waterfilters, keukens en latrines.
Verder bevat het onderwijsprogramma’s voor kinderen, educatieve lesmateriaal, medische hulp alsmede ons
“vervolgprogramma” voor de families en gebruikers van de gemeenschappelijke gebouwen om te leren hun algehele
welzijn te verbeteren nadat ze hun huis c.q. gebouw in gebruik hebben genomen.

18% Algemene kosten

Ongeveer 18% van de jaarlijkse bestedingen gaat naar de Algemene kosten t.b.v. kantoor en organisatie van Constru
Casa. Deze kosten bevatten de salarissen van het personeel, promotiemateriaal, kantoorfunctioneringskosten,
transportkosten, trainingssessies en juridische kosten.